Архітектура комп'ютерів

Дипломний проєкт

«Розробка і створення електронного підручника у вигляді веб-сторінки,
як інтелектуальної системи дистанційного навчання з дисципліни
«Архітектура комп'ютерів»

керівник Герасимюк В.І.

Виконала студентка групи КC-1-18

Улитич Поліна Олександрівна